Cara menggunakan Sambungan telefon anda di pejabat lain - Bagaimana Untuk

Cara menggunakan Sambungan telefon anda di pejabat lain

Prosedur cepat untuk logon atau pelanjutan telefon logoff ke atau dari telefon IP ShoreTel. Langkah-langkah yang disenaraikan di bawah ini akan membolehkan anda membawa sambungan telefon anda ke telefon yang terletak di pejabat yang berbeza dan kemudian menghantar kembali kembali ke telefon IP ShoreTel IP anda. Ini juga termasuk Mel Suara dan sebarang tetapan lain yang mungkin ada pada telefon anda.

2 langkah total

Langkah 1: Untuk menetapkan sambungan ke telefon

1. Tekan butang Mel suara
2. Tekan butang #
3. Masukkan pelanjutan dan kata laluan anda
4. Tekan 7 - Pilihan
5. Tekan 3 - Simpan semula
6. Tekan 1 - Berikan sambungan ke telefon ini

Langkah 2: Untuk pelanjutan logoff dari telefon dan hantar semula ke telefon rumah

1. Tekan butang Mel suara
2. Masukkan kata laluan anda
3. Tekan 7 - Pilihan
4. Tekan 3 - Tukar semula
5. Tekan 2 - Log keluar telefon ini

Nota: Sambungan akan secara automatik ke telefon rumah, apabila log masuk atau apabila sambungan lain dilog masuk ke telefon.