Gunakan baris arahan untuk menukar kata laluan pengguna - Bagaimana Untuk

Gunakan baris arahan untuk menukar kata laluan pengguna

Anda mesti log masuk ke komputer dengan keistimewaan pentadbiran untuk melaksanakan operasi ini.

1. Buka command prompt (Vista / Win 7 dijalankan sebagai pentadbir)

2. taip "pengguna bersih [nama pengguna] [newpassword]" di mana [nama pengguna] adalah nama pengguna setempat yang anda ingin menukar kata laluan di mana [newpassword] adalah kata laluan baru