Fail Destinasi Pemasangan Rasuah untuk Java - Bagaimana Untuk

Fail Destinasi Pemasangan Rasuah untuk Java

Jika mendapat ralat ini "ralat- Java Installer C: / users / (nama pengguna) appdata / locallow / sun / java_sp.dlll adalah korup"
pembetulan adalah seperti berikut:
Kembali ke direktori muat turun anda dan klik kanan program pemasangan (mis. Chromeinstall-7u6.exe dalam kes saya) dan pilih Properties dari bahagian bawah menu.

Pilih tab Keserasian.

Semak "Menjalankan Program ini dalam Mod Keserasian untuk" kotak semak dan pilih Windows XP (Service Pack 3) dari tarik ke bawah.

Di bawah Tahap Keistimewaan, periksa kotak "Run Program ini sebagai Pentadbir". Kemudian klik OK.

Jalankan program pemasang sekarang dan tidak perlu digantung. Telah dapat menjalankan pemeriksa java dan aplikasi laman web yang kami perlukan mereka selepas kaedah ini digunakan.