Tukar pelayan RHEL4 Linux ke pelayan CentOS 4 - Bagaimana Untuk

Tukar pelayan RHEL4 Linux ke pelayan CentOS 4

HOWTO menukar pelayan Red Hat Enterprise Linux 4 (RHEL4) ke pemasangan CentOS4.

Ambil perhatian bahawa panduan ini adalah untuk RHEL 4.8 (versi terakhir RHEL4 yang dikeluarkan), untuk semakan semula mata lain 4 URL dalam langkah 2 perlu diubah suai.

Jumlah 5 Langkah

Langkah 1: Sediakan tanah

mkdir / tmp / centos
cd / tmp / centos

Langkah 2: Muat turun pakej CentOS

Bergerak ke atas

Bergerak ke bawah

Muat turun pakej CentOS

PENTING: ANDA MESTI MEMENUHI VERSI BENTUK dan ARSITEKTUR DENGAN UPGRADE

Untuk menentukan versi RHEL anda:
kucing / etc / redhat-release

Untuk menentukan arsitektur:
uname -i

NOTA: Yang berikut adalah untuk seni bina x86_64 sahaja, jika arahan di atas tidak kembali "x86_64" maka JANGAN DILAKUKAN.

Gunakan nombor versi (cth. 4.8) untuk memuat turun pakej yang sesuai, ambil perhatian bahawa jika nombor versi anda tidak disenaraikan di bawah, JANGAN cuba menggunakan pakej versi lain:

Untuk 4.8:
wget http://mirror.centos.org/centos/4.8/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-centos4
wget http://mirror.centos.org/centos/4.8/os/x86_64/CentOS/RPMS/centos-release-4-8.x86_64.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4.8/os/x86_64/CentOS/RPMS/python-elementtree-1.2.6-5.el4.centos.x86_64.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4.8/os/x86_64/CentOS/RPMS/python-sqlite-1.1.7-1.2.1.x86_64.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4.8/os/x86_64/CentOS/RPMS/python-urlgrabber-2.9.8-2.noarch.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4.8/os/x86_64/CentOS/RPMS/sqlite-3.3.6-2.x86_64.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4.8/os/x86_64/CentOS/RPMS/yum-2.4.3-4.el4.centos.noarch.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/4.8/os/x86_64/CentOS/RPMS/yum-metadata-parser-1.0-8.el4.centos.x86_64.rpm

Langkah 3: Keluarkan pakej / perkhidmatan redhat

rpm -e - nodep redhat-release
rpm -e rpmdb-redhat
perkhidmatan berhenti rhnsd
chkconfig rhnsd off

Langkah 4: Pasang pakej CentOS dan kemas kini pelayan

rpm --memasukkan RPM-GPG-KEY-centos4
rpm -Uvh * .rpm
yum bersih semua
yum install yum-plugin-protectbase.noarch yum-plugin-priorities.noarch yum-plugin-fastestmirror.noarch
yum -y upgrade

Langkah 5: Dayakan kemas kini automatik (pilihan)

chkconfig yum on
perkhidmatan yum bermula

HOWTO ini didasarkan pada panduan yang terdapat di URL dalam rujukan di bawah, saya telah mengeluarkan / menambah beberapa item seperti yang saya dapati dengan optimum.