Menyebarkan GPO kepada Kumpulan Keselamatan dengan Terkait dan Enfored di Tahap Domain - Bagaimana Untuk

Menyebarkan GPO kepada Kumpulan Keselamatan dengan Terkait dan Enfored di Tahap Domain

Kami akan membincangkan cara membuat persediaan GPO supaya kami boleh memaut dan Menguatkannya di peringkat Domain. Ini akan membolehkan kami menyimpan semua GPO kami di satu tempat dan hanya membenarkan Kumpulan tertentu dapat menggunakannya. Ini berbeza dengan penargetan peringkat item.

Melakukan ini akan memastikan kemasukan yang lebih cepat dan AD bersih.

3 langkah total

Langkah 1: Buat GPO di Domain

Klik kanan pada Domain anda dan Katakanlah GPO baru.

Langkah 2: Keluarkan Pengguna Teresahan

JANGAN TAKUT KUMPULAN INI DARIPADA SEKSYEN SKOP.

Klik pada Perwakilan dan kemudian klik pada Advanced.
Pilih Pengesahan Pengguna.
Sekarang tandakan kotak yang mengatakan Menggunakan Dasar Kumpulan.

Langkah 3: Tambah Kumpulan Keselamatan

Klik pada Tab Skop
Tambah Kumpulan Keselamatan yang anda mahu gunakan GPO ini.

Sekarang kita mempunyai GPO yang terikat dengan Domain tetapi hanya Kumpulan Keselamatan yang digunakan untuk menarik GPO dan memohonnya. Konfigurasikan cara anda perlukan. Kemudian tambahkan pengguna atau komputer yang harus mendapatkan tetapan tersebut.