Bantuan Jauh: Ambil Kawalan Tanpa Kebenaran - Bagaimana Untuk

Bantuan Jauh: Ambil Kawalan Tanpa Kebenaran

Saya benci apabila anda cuba untuk jauh membantu beberapa orang dan mereka tidak berada di meja mereka.
Ini ... hack akan membolehkan anda mengawal pengguna komputer tanpa meminta izin.
Saya tahu satu baris tetapi memerlukan bantuan dari Lewis Roberts untuk perubahan yang lain.
Anda mesti menjadi ahli kumpulan pembantu jauh, anda boleh menambah ini melalui Dasar Kumpulan.

3 langkah total

Langkah 1: Edit

Edit C: WINDOWS pchealth helpctr system Remote Assistance helpeeaccept.htm
Set rentetan ini bermula sekitar baris 156
Cari baris yang kelihatan seperti ini:
btnAccept.disabled = false;
btnDecline.disabled = false;
btnDecline.focus ();
dan perubahan kepada perkara ini:
btnAccept.disabled = false;
btnDecline.disabled = false;
btnDecline.focus ();
DoAccept ();

Langkah 2: Kemudian Edit

Kemudian Edit C: WINDOWS pchealth helpctr system Remote Assistance Interaction Server TakeControlMsgs.htm
Rentetan ini bermula sekitar baris 44
Cari baris yang kelihatan seperti ini:

dan mengubahnya kepada perkara ini:

Langkah 3: Salin

Salin fail ke mesin (ke direktori masing-masing) yang anda mahu kawalan jauh!

BTW:
1. Bantuan Jauh mesti dihidupkan.
2. Anda mesti menjadi Pengguna Jauh pada mesin sasaran.