mengintegrasikan kendur ke nagios - Bagaimana Untuk

mengintegrasikan kendur ke nagios

bagaimana untuk mengintegrasikan kendur ke dalam nagios env anda

11 Langkah total

Langkah 1: buat akaun

buat akaun anda di https://slack.com/

Langkah 2: aktifkan akaun anda

aktifkan akaun anda dengan mengesahkan e-mel tersebut

Langkah 3: tambah ahli pasukan

tambah ahli pasukan anda ke akaun kendur anda.

Langkah 4: tambah nagios menjadi lemah

https://epacking.slack.com/apps/A0F81R747-nagios?next_id=0

klik tambah konfigurasi

Langkah 5: Token

ambil perhatian token yang dijana anda

Langkah 6: pasang pakej yang diperlukan

yum install perl perl-devel -y
yum install perl-Net-SSLeay
yum install perl-libwww-perl
yum install perl-Crypt-SSLeay
yum pasang perl-LWP-Protocol-https

Langkah 7: skrip muat turun

wget https://raw.github.com/tinyspeck/services-examples/master/nagios.pl
cp nagios.pl /usr/local/bin/slack_nagios.pl
chmod 755 /usr/local/bin/slack_nagios.pl

Langkah 8: edit file nagios .pl

dan ubah token anda dengan anda dan ubah url env slack anda

Langkah 9: buat kenalan

edit contacts.cfg dan buat kenalan baru.

tentukan hubungan {
contact_name slack
alias Slack
service_notification_period 24x7
host_notification_period 24x7
service_notification_options w, u, c, r
host_notification_options d, r
service_notification_commands notify-service-by-slack
host_notification_commands notify-host-by-slack
}

Langkah 10: buat arahan

tambah arahan slack ke fail commands.cfg.

mentakrifkan arahan {
command_name notify-service-by-slack
command_line /usr/local/bin/slack_nagios.pl -field slack_channel = # alerts -field HOSTALIAS = "$ HOSTNAME $" -field SERVICEDESC = "$ SERVICEDESC $" -field SERVICESTATE = "$ SERVICESTATE $" -field SERVICEOUTPUT = "$ SERVICEOUTPUT $ "-field NOTIFICATIONTYPE =" $ NOTIFICATIONTYPE $ "
}

mentakrifkan arahan {
command_name memberitahu-host-by-slack
command_line /usr/local/bin/slack_nagios.pl -field slack_channel = # ops -field HOSTALIAS = "$ HOSTNAME $" -field HOSTSTATE = "$ HOSTSTATE $" -field HOSTOUTPUT = "$ HOSTOUTPUT $" -field NOTIFICATIONTYPE = "$ NOTIFICATIONTYPE $ "
}

Langkah 11: kumpulan kenalan

tambah kekurangan pada kumpulan kenalan anda dan serahkannya kepada tuan rumah anda.

jika anda menanya semua betul, anda akan menerima notiti nagios pada telefon bimbit anda.
Jika ini berfungsi, anda boleh menetapkan eskalasi contohnya pemberitahuan kendiri pertama kemudian e-mel kemudian sms ...