Pendaftaran Komuniti - Konfigurasi iPrism (St. Bernard) - Bagaimana Untuk

Pendaftaran Komuniti - Konfigurasi iPrism (St. Bernard)

Sekiranya anda menghadapi masalah mendapatkan pemasangan Spiceworks anda untuk mendaftar dengan Komuniti (jadi anda boleh menyediakan profil Komuniti anda dan mengakses plugin, skrip, laporan yang dikongsi, dan lain-lain) dan menggunakan iPrism di rangkaian anda, anda mungkin perlu menyediakan jenis khas pengecualian penapis pada iPrism anda.

Sokongan Spiceworks bekerja dengan pengguna Spiceworks (aka Spicehead) yang menghubungi St. Bernard untuk membantu kami menyelesaikan isu pendaftaran Spiceworks.

Pelanggan mengesahkan bahawa aturan trafik "pass-all" tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah dan mencadangkan langkah-langkah berikut.

Jumlah 5 Langkah

Langkah 1: Log masuk ke perkakas iPrism

Langkah 2: Klik pada "Pengguna & Rangkaian"

Langkah 3: Klik pada "Pengecualian"

Langkah 4: Buat pengecualian baru dengan jenis "Tiada Penapis" untuk alamat IP pelayan Spiceworks.


Langkah 5: Simpan dan Aktifkan