Bloquear USB melalui registro dan com kelebihan - Bagaimana Untuk

Bloquear USB melalui registro dan com kelebihan

Bloqueio de USB via registro do Windows and script inicialização. Anda boleh menggunakan skrip dan skrip yang ada dalam skrip AD skrip yang anda gunakan.

Kami menggunakan USB untuk menggunakan pen drive dan hds externos
rem ============================================
echo Windows Registry Editor Versi 5.00>% windir% temp liberaStorage.reg
echo; >>% windir% temp liberaStorage.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services USBSTOR] >>% windir% temp liberaStorage.reg
echo "Start" = dword: 00000003 >>% windir% temp liberaStorage.reg
regedit / s% windir% temp liberaStorage.reg

anda boleh menggunakan USB untuk menggunakan pen drive dan hds externos
rem ============================================
echo Windows Registry Editor Versi 5.00>% windir% temp bloqueiaStorage.reg
echo; >>% windir% temp bloqueiaStorage.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services USBSTOR] >>% windir% temp bloqueiaStorage.reg
echo "Start" = dword: 00000004 >>% windir% temp bloqueiaStorage.reg

Kelebihan rem
jika "% COMPUTERNAME%" == "NOME DO PC LIBERADO" (
regedit / s% windir% temp liberaStorage.reg
lain jika "% COMPUTERNAME%" == "NOME DO PC LIBERADO2" (
regedit / s% windir% temp liberaStorage.reg
lain jika "% COMPUTERNAME%" == "NOME DO PC LIBERADO3" (
regedit / s% windir% temp liberaStorage.reg
) lain (
regedit / s% windir% temp bloqueiaStorage.reg
)