Force Domino untuk Mengemaskini Kata Laluan Internet apabila pengguna menukar Kata Sandi Catat mereka - Bagaimana Untuk

Force Domino untuk Mengemaskini Kata Laluan Internet apabila pengguna menukar Kata Sandi Catat mereka

Salah satu kesakitan terbesar yang saya miliki sebagai pentadbir Domino noven adalah kata laluan.

Terutamanya kata laluan Internet.

Terutama iNotes dan kata laluan Sametime.

Adalah mungkin untuk mempunyai pelayan Domino mengemas kini kata laluan Internet dengan segera apabila pengguna mengemas kini kata laluan Lotus Notes mereka.

Di sini saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana.

Jumlah 1 Langkah

Langkah 1: Dari Konsol Domino masukkan 'set config HTTP_PWD_CHANGE_CACHE_HOURS = 0 update'

Ini tidak memerlukan pelayan Domino bermula semula dalam persekitaran saya tetapi perbatuan anda mungkin berbeza-beza.

Sebelum menetapkan entri ini, pengguna kemungkinan besar terpaksa menggunakan kata laluan Lotus Notes baru dan kata laluan Internet lama mereka (untuk Sametime, Traveller, iNotes, dll.) Sehingga replikasi berlaku.