Bagaimana untuk Menyimpan / Menangkap Rakaman Adobe Connect - Bagaimana Untuk

Bagaimana untuk Menyimpan / Menangkap Rakaman Adobe Connect

Terdapat cara mudah untuk menyimpan atau menangkap semua elemen individu yang terdiri daripada rakaman Adobe Connect di web. Untuk melakukannya, cukup tambahkan yang berikut ke akhir URL untuk rakaman Adobe Connect yang ingin anda simpan:

/output/filename.zip?download=zip

Contohnya ditunjukkan di bawah:

URL asal: https://www.example.com/p10101010
URL diubah suai: https://www.example.com/p10101010/output/filename.zip?download=zip

Selepas membuat URL diubah suai, semak imbasnya (tekan kekunci Enter, tekan butang "Pergi" dan sebagainya), kemudian pilih nama fail dan lokasi untuk menyimpan fail arkib yang dihasilkan. Arsip ini akan diisi dengan fail FLV untuk elemen audio / video dan fail XML untuk elemen teks.

Sila ambil perhatian bahawa kaedah ini tidak dijamin untuk berfungsi pada semua rakaman Adobe Connect. Sekiranya gagal berfungsi maka anda mungkin perlu menghubungi organisasi yang menganjurkan rakaman untuk meminta salinan.