Persediaan Duplexing pada HP CP2025DN - Bagaimana Untuk

Persediaan Duplexing pada HP CP2025DN

Pencetak HP Color LaserJet CP2025dn / x - Mengkonfigurasi Duplex Auto / Percetakan pada kedua-dua belah
Maklumat
Dokumen ini menyediakan maklumat mengenai mengkonfigurasi dan membuat Auto Duplexing atau percetakan pada kedua-dua belah kertas menggunakan pencetak HP Color LaserJet CP2025dn / x. Ia juga menyediakan maklumat mengenai saiz kertas yang disokong untuk Percetakan Auto Duplex.
Butiran
Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi Auto Duplex / Print pada pilihan kedua-dua belah:
Mula-mula, cetak halaman Konfigurasi pencetak untuk memeriksa apakah unit Dupleks tersenarai di halaman ini. Sekiranya unit Duplex tidak disenaraikan, ia perlu dipasang di dalam pemacu pencetak.
Gunakan panel kawalan pencetak untuk mencetak halaman maklumat yang memberikan butiran tentang produk dan tetapan semasa.
1. Tekan OK untuk memasukkan Menu.
2. Tekan butang anak panah Kiri (<) atau arrow Kanan (>) untuk menavigasi ke Laporan, dan kemudian tekan OK.
3.Tekan butang anak panah Kiri (<) atau arrow Kanan (>) untuk menavigasi ke laporan Config dan kemudian tekan OK untuk mencetak laporan.
4. Tekan X untuk keluar dari menu.
Lakukan langkah-langkah berikut jika unit dupleks tidak disenaraikan dalam halaman Tatarajah pencetak:
Pada Sistem Microsoft Windows XP:
1.Click Start.
2.Select Printers and Faxes.
3.Klik kanan pada pemandu HP CLJCP2025 PCL.
4.Select Properties.
5.Select tab Settings Device.
6.Dalam bahagian pilihan yang boleh dipasang, pastikan unit Duplex Dipasang dan pilihan Duplexing AllowManual adalah Dinyahdayakan.
7.Klik Terap dan OK.
Pada Sistem Microsoft Windows Vista:
1.Klik ikon Windows.
2. Pilih Panel Kawalan.
3.Select Printers.
4.Klik kanan pada pemandu HP CLJCP2025 PCL.
5.Select Properties.
6.Select tab Settings Device.
7.Dalam bahagian pilihan yang boleh dipasang, pastikan unit Duplex Dipasang dan pilihan Duplexing AllowManual adalah Dinyahaktifkan.
8.Klik Terap dan OK.
Sekali lagi cetak halaman Pencetak pencetak untuk memeriksa sama ada unit Duplex disenaraikan.
Pastikan pilihan Manual Dupleks Dilumpuhkan dalam ciri Pemandu dalam tab Tetapan Peranti untuk melakukan Dupleks Auto.
NOTA: Hanya percetakan dua bahagian manual disokong dalam model HP Color LaserJet CP2025 dan CP2025n.