Pertukaran - Memblokir NDR di mana penerima tidak diketahui (Kemungkinan Spam) - Bagaimana Untuk

Pertukaran - Memblokir NDR di mana penerima tidak diketahui (Kemungkinan Spam)

Konfigurasi penapisan penerima untuk menyekat penerima yang tidak wujud dalam Active Directory: -

http://technet.microsoft.com/en-gb/library/aa995993(v=exchg.141).aspx