Bentuk Bandwidth / Create Quota - Bandwidth Splitter TMG - Bagaimana Untuk

Bentuk Bandwidth / Create Quota - Bandwidth Splitter TMG

Bandwidth Splitter adalah alat bersepadu untuk Microsoft TMG Server TMG, ia adalah alat yang sangat baik dan kos efektif untuk melaksanakan kawalan jalur lebar yang lebih fleksibel dengan membentuk lebar jalur internet anda untuk pengguna dalaman anda serta mengkonfigurasi had kuota bagi setiap pengguna atau kumpulan.
Sila semak pautan ini untuk Konfigurasi BS.

http://www.nazihhaddad.com/BS.html