Cakera VMware Diperuntukkan Saiz Diwarnai - Bagaimana Untuk

Cakera VMware Diperuntukkan Saiz Diwarnai

Ini akan disebabkan oleh syot kilat yang sedia ada untuk Mesin Maya, padam foto kemudian anda boleh mengubah saiz cakera.