Patch ESXi 5.x - Bagaimana Untuk

Patch ESXi 5.x

Artikel ini menggariskan prosedur untuk memasang patch pada host ESXi 5.x dari baris perintah menggunakan perintah vib software esxcli.
• Untuk maklumat lanjut mengenai memasang VIB pada hos ESX, lihat Kemas kini Hos dengan VIBs Individu di Pusat Dokumentasi vSphere 5.
• Anda juga boleh memasang patch dengan menggunakan arahan profil perisian esxcli. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Memulakan Antaramuka Baris Perintah vSphere di Pusat Dokumentasi vSphere 5.
• Untuk menampal host ESXi 5.x menggunakan Pengurus Kemaskini, lihat Menerapkan Patch ke Semesta di Pusat Dokumentasi vSphere 5.

6 langkah total

Langkah 1: Dapatkan patch

1.Patch untuk produk VMware boleh didapati dari portal patch VMware. Pilih ESXi (Terbenam dan Boleh Dipasang) dalam jatuh turun produk dan klik Cari.
2.Klik pautan Muat turun di bawah Nama Lepas patch untuk memuat turun patch ke sistem anda.
3.Upload patch ke datastore pada host ESXi 5.x anda menggunakan Pelayar Datastore dari vCenter atau sambungan langsung ke host ESXi 5.x menggunakan klien vSphere.

Nota: VMware mencadangkan membuat direktori baru pada datastore dan memuat naik fail patch ke direktori ini.

Langkah 2: Mod Penyelenggaraan

4.Log ke konsol Mode Sokongan Tek lokal dari host ESXi 5.x. Untuk maklumat lanjut, lihat Menggunakan Mod Sokongan Teknikal dalam ESXi 4.1 dan ESXi 5.x (1017910).
5.Memigrasi atau menghidupkan mesin maya yang berjalan di hos dan letakkan hos ke dalam mod penyelenggaraan. Hos boleh dimasukkan ke dalam mod penyelenggaraan dari baris arahan dengan:

# vim-cmd hostsvc / maintenance_mode_enter

Langkah 3: Navigasi ke direktori

6.Navigasi ke direktori pada datastore di mana fail patch dimuat naik dan mengesahkan bahawa fail itu wujud:

# cd / vmfs / volumes / Datastore / DirectoryName
# ls

Di mana Datastore adalah nama datastore di mana fail patch dimuat naik ke, dan DirectoryName adalah direktori yang anda buat pada datastore.

Langkah 4: Pasang atau Patch

7. Pasang atau kemas kini patch pada hos menggunakan arahan esxcli ini:

Nota:

◦Untuk memasang atau kemas kini fail .zip, gunakan pilihan -d. Untuk memasang atau mengemas kini fail .vib gunakan pilihan -v.

Menggunakan arahan kemaskini adalah kaedah yang disyorkan untuk aplikasi patch. Menggunakan arahan ini menggunakan semua kandungan yang lebih baru dalam patch, termasuk semua pembetulan keselamatan. Kandungan patch yang merupakan semakan yang lebih rendah daripada pakej yang ada pada sistem tidak digunakan.


Dengan menggunakan perintah pemasangan, ganti ganti pakej sedia ada dalam sistem dengan kandungan patch yang anda pasang, termasuk memasang pakej baru dan mengeluarkan pakej lama. Perintah pemasangan boleh menurunkan pakej pada sistem dan harus digunakan dengan berhati-hati. Jika diperlukan, perintah pemasangan boleh digunakan untuk menurunkan sistem (hanya untuk profil imej) apabila bendera - turun-turun ditetapkan.


Kaedah pemasangan mempunyai kemungkinan menimpa pemacu sedia ada. Jika anda menggunakan imej ESXi pihak ke-3, VMware mengesyorkan menggunakan kaedah kemas kini untuk menghalang keadaan yang tidak dapat dipaut.

Untuk Memasang:

◦ Penggunaan seting tempatan:

# esxcli perisian vib install -d "/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip"

Di mana PatchName.zip adalah nama fail patch yang anda muat naik ke datastore.

Sebagai contoh:

# esxcli perisian vib install -d "/vmfs/volumes/datastore1/patch-directory/ESXi500-201111001.zip"


◦ Menggunakan persediaan http:

# esxcli perisian vib install -v viburl

Di mana getaran adalah URL ke depot http di mana pakej VIB berada.

Sebagai contoh:

# esxcli perisian vib install -v https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/esx/vmw/vib20/tools-light/VMware_locker_tools-light_5.0.0-0.7.515841.vib

Untuk Kemaskini:

◦ Penggunaan seting tempatan:

# esxcli software vib update -d "/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip"

Di mana PatchName.zip adalah nama fail patch yang anda muat naik ke datastore.

Sebagai contoh:

# esxcli software vib update -d "/vmfs/volumes/datastore1/patch-directory/ESXi500-201111001.zip"


◦ Menggunakan persediaan http:

# esxcli perisian vib update -v viburl

Di mana getaran adalah URL ke depot http di mana pakej VIB berada.

Sebagai contoh:

# esxcli perisian vib update -v https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/esx/vmw/vib20/tools-light/VMware_locker_tools-light_5.0.0-0.7.515841.vib


8. Berikan bahawa VIB dipasang pada hos ESXi anda:

Senarai vib perisian # esxcli

Sebagai contoh:

Senarai vib perisian # esxcli

Nama Versi Tarikh Kelulusan Penerimaan Vendor
----------------- --------------------------- ------ ---------------- ------------
ata-pata-amd 0.3.10-3vmw.500.0.0.469512 VMware VMwareCertified 2012-05-04
ata-pata-atiixp 0.4.6-3vmw.500.0.0.469512 VMware VMwareCertified 2012-05-04
ata-pata-cmd64x 0.2.5-3vmw.500.0.0.469512 VMware VMwareCertified 2012-05-04
ata-pata-hpt3x2n 0.3.4-3vmw.500.0.0.469512 VMware VMwareCertified 2012-05-04

Langkah 5: Reboot

9. Setelah patch dipasang, reboot host ESX:

# reboot

Langkah 6: Keluar Mod Penyelenggaraan

10.Setelah hos selesai boot, mod penyelenggaraan keluar dan kuasa pada mesin maya:

# vim-cmd hostsvc / maintenance_mode_exit