Penyegerakan manual hibrid Office 365 - Bagaimana Untuk

Penyegerakan manual hibrid Office 365

Penyegerakan manual hibrid Office 365, bukannya menunggu 3 jam untuk penyegerakan automatik

Jumlah 1 Langkah

Langkah 1: Penyegerakan manual hibrid Office 365

Untuk menjalankan penyegerakan manual untuk hibrid Office 365, lakukan Sync Full Import Full dengan menjalankan SourceAD dalam Pengurus Perkhidmatan Penyegerakan.

Kemudian buka Windows Powershell, dan jalankan perintah berikut

cd c:
cd "fail program"
cd "penyegerakan direktori microsoft dalam talian"
./DirSyncConfigshell.psc1

Start-OnlineCoexistenceSync