Bagaimana untuk menyemak sama ada Server 2003 menjalankan "R2". - Bagaimana Untuk

Bagaimana untuk menyemak sama ada Server 2003 menjalankan "R2".

Ini akan membuat .vbs yang akan memberitahu anda jika anda menjalankan Windows Server 2003 R2

4 langkah total

Langkah 1: Buka Notepad

Pergi ke Run. dan di bawah Terbuka: taip Notepad.

Langkah 2: Tambah Kod

strComputer = "."

Tetapkan objWMIService = GetObject ("winmgmts: " & strComputer & " root cimv2")

Tetapkan colItems = objWMIService.ExecQuery ("Pilih * dari Win32_OperatingSystem")

Untuk Setiap objItem dalam kolItem
Jika InStr (objItem.OtherTypeDescription, "R2") Kemudian
WScript.Echo "Komputer ini menjalankan Windows Server 2003 R2."
Lain
WScript.Echo "Komputer ini tidak menjalankan Windows Server 2003 R2."
Akhir Jika
Seterusnya

Langkah 3: Simpan

Simpan fail sebagai .... serverversion.vbs atau xxxxxx.vbs. x menjadi apa sahaja yang anda mahukan.

Langkah 4: jalankan vbs

anda boleh melakukan ini dengan cd ke direktori atau dengan mengklik dua kali pada .vbs. Ia mempunyai output kotak dialog.

Anda akan mendapat sama ada kod "Komputer ini menjalankan Windows Server 2003 R2." atau "Komputer ini tidak menjalankan Windows Server 2003 R2"