Melaraskan Alignment Cetak - Lexmark T620 / T622 - Bagaimana Untuk

Melaraskan Alignment Cetak - Lexmark T620 / T622

Kadangkala diperlukan untuk menyesuaikan penjajaran cetak untuk kumpulan baru label atau apabila pencetak diganti. Arahan ini adalah untuk Lexmark T620 / T622 SAHAJA!

MEMBUKA NOTA SEBAGAI ANDA ADALAH PENILAIAN INI SEBAGAI ANDA BOLEH BUKA KEMBALI SEBAGAIMANA PERLU!

13 Langkah total

Langkah 1: MATI OFF

Langkah 2: Tekan dan teruskan butang GO dan RETURN sebelum dan semasa menukar pencetak ON

Langkah 3: Kekalkan terus butang sambil pencetak pergi melalui Ujian Diri

Langkah 4: Melepaskan butang apabila skrin memaparkan PENDAFTARAN

Langkah 5: Tekan SELECT

Langkah 6: Empat set nombor 2 digit kelihatan menyesuaikan kedudukan cetak

T = Atas, B = Bawah, L = Kiri, R = Kanan

Langkah 7: Untuk melaraskan margin cetak Atas gunakan set T (ini adalah set pertama dan berkelip)

Langkah 8: Gunakan butang MENU untuk menukar nilai ini

Adalah dicadangkan anda mencuba 3 unit perubahan pada mulanya - ini ialah 3 tekan pada salah satu butang MENU (nombor negatif adalah ok)

Langkah 9: Tekan SELECT

Langkah 10: Laraskan marigns lain yang diperlukan dengan menggunakan proses yang sama

Langkah 11: Power OFF

Langkah 12: Kuasa ON

Langkah 13: Pencetak perlu diselaraskan - ubah semula jika perlu