SkyDrive crash crash - Windows 8.1 - Bagaimana Untuk

SkyDrive crash crash - Windows 8.1

Windows 8.1 dalam persekitaran domain seolah-olah mempunyai SkyDrive yang patah, ditambah dengan pintasan Win + X tidak berfungsi.

3 langkah total

Langkah 1: Simpan skrip ke fail .bat

reg add HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer CLSID {8E74D236-7F35-4720-B138-1FED0B85EA75} ShellFolder / v Atribut / t reg_dword / d 0x00100000 / f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Active Setup Components Installed WinX-fix-% COMPUTERNAME%" / f> NUL 2> NUL
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Active Setup Components yang dipasang WinX-fix-% COMPUTERNAME%" / v Version / t REG_SZ / d "1" / f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Active Setup Components Installed WinX-fix-% COMPUTERNAME%" / v StubPath / t REG_SZ / d ""% ProgramFiles% windows-8-fixes fixWinX.cmd "" / f

xcopy / S / C / I / Q / H / R / Y "% PUBLIC% .. Default AppData Local Microsoft Windows WinX **" "% LocalAppData%

Langkah 2: Laksanakan fail .bat sebagai pentadbir

Langkah 3: SkyDrive kini berfungsi

Ini sepatutnya membetulkan ralat "Host Engine Sync Engine Host telah berhenti berfungsi" dan juga mengaktifkan semula keystroke Win + X.