Mengemas kini Windows 7 RC ke RTM - Bagaimana Untuk

Mengemas kini Windows 7 RC ke RTM

Secara rasmi, tidak mungkin untuk mengemas kini Windows 7 dari RC ke RTM, tetapi dengan cara kecil ini anda boleh melakukan pekerjaan itu. Tetapi berhati-hati, ini tidak disokong oleh microsoft, jadi anda sendiri jika anda menghadapi masalah dengan pemasangan Windows 7 yang terkini.

Ini harus melakukan silap mata.

4 langkah total

Langkah 1: Salin Fail ke USB-Stick atau USB-Harddrive

Hanya salin semua fail dari DVD pemasangan RTM ke USB-Stick.

Langkah 2: Cari cversion.ini

Pergi ke folder "sumber" dan cari "cversion.ini".

Langkah 3: Edit nilai minimumversi

Tukar nilai minimumversi dalam cversion.ini ke nombor yang lebih rendah kemudian buildnumber yang akan anda pasang (contohnya 7100 atau 7000).

Langkah 4: Pasang

Teruskan dan kemas kini Windows 7 RC ke RTM dengan memasang dari USB-Device, atau membakar installationmedia anda dengan cversion.ini yang diubah lagi.

Langkah-langkah ini juga akan berfungsi, jika anda ingin menaik taraf dari Beta ke RC