Windows XP - Gunakan arahan PushD untuk membuat peta pemacu sementara yang pantas - Bagaimana Untuk

Windows XP - Gunakan arahan PushD untuk membuat peta pemacu sementara yang pantas

Pernahkah anda bekerja dari Prompt Perintah dan perlu untuk sementara memetakan surat drive ke lokasi rangkaian untuk operasi fail pantas? Sudah tentu, anda boleh bertukar ke Windows Explorer dan menggunakan arahan Map Network Drive pada menu Alat.
Walaupun ini adalah penyelesaian yang berdaya maju, ia memerlukan beberapa langkah untuk membuat-dan kemudian anda perlu melakukan beberapa langkah lagi untuk memutuskan sambungan pemacu rangkaian. Ini boleh menjadi kesakitan, terutamanya jika anda hanya mahu bekerja dari Command Prompt.
Bagaimanapun, ada cara lain. Anda boleh menggunakan arahan PushD untuk membuat peta pemacu sementara dengan baki dalam Prompt Perintah. Anda kemudiannya boleh menggunakan PopD untuk cepat memutuskan sambungan pemacu rangkaian. Ini caranya:

2 langkah total

Langkah 1: Buka tetingkap Prompt Perintah.

Pergi ke Mula ==> Jalankan ==> Taipkan "cmd"

Langkah 2: Taip baris arahan berikut:

PUSHD ServerSharepath

di mana Server Share path adalah sumber rangkaian yang anda mahu memetakan huruf pemacu.

Perintah PUSHD dengan serta-merta akan memetakan huruf pemacu kepada sumber rangkaian dan kemudian tukar ke pemacu itu di dalam tetingkap Prompt Perintah. Apabila anda selesai, taipkan POPD dan huruf pemacu dipetakan akan diputuskan dan anda akan kembali ke pemacu asal anda.

Perlu diingat bahawa arahan PUSHD memperuntukkan huruf pemacu dari Z: di bawah dan akan menggunakan huruf pemacu pertama yang tidak digunakan.