Windows XP - Tambah ikon Buat Folder Baru ke bar alat Quick Launch - Bagaimana Untuk

Windows XP - Tambah ikon Buat Folder Baru ke bar alat Quick Launch

Mencipta folder baru untuk menyimpan fail adalah tugas asas Windows XP, tetapi Windows Explorer tidak mempunyai butang untuk memudahkannya. Anda boleh membuat pintasan anda sendiri dengan menambah butang Buat Folder Baharu ke bar alat Quick Launch.

Ikut langkah-langkah ini:

4 langkah total

Langkah 1: Tekan [Windows] E untuk melancarkan tetingkap Windows Explorer baru.

Langkah 2: Navigasi ke C: Dokumen dan Tetapan {Nama Pengguna} Data Aplikasi Microsoft Internet Explorer Pelancar Pantas.

{Username} adalah nama akaun anda.

Langkah 3: Buat folder baru dalam folder Quick Launch dan namakannya Buat Folder Baru.

Anda akan melihat butang baru pada bar alat Quick Launch yang dipanggil Buat Folder Baru.

Langkah 4: Untuk membuat folder baru, tahan [Ctrl], seret ikon Buat Folder Baru dari bar alat Pantas Cepat, dan jatuhkannya dalam folder yang anda ingin buat folder baru.

Anda akan melihat folder baru, dan ikon Buat Folder Baharu akan kekal di bar alat Quick Launch.