Spiceworks Internal 500 Error - Bagaimana Untuk

Spiceworks Internal 500 Error

Petua tentang cara menyelesaikan Ralat Internal 500 dalam Spiceworks.

13 Langkah total

Langkah 1: Di pelayan ... Klik kanan "Komputer," pilih "Properties"

Langkah 2: Pilih "Tetapan Lanjutan"

Langkah 3: Klik butang "Pembolehubah Alam Sekitar ..."

Langkah 4: Di bahagian bawah, di bawah kotak "Pembolehubah sistem", klik butang "Baru ..."

Langkah 5: Nama berubah = SQLITE_DB_POOL

Langkah 6: Nilai berubah = 100

Langkah 7: Klik OK tiga kali

Langkah 8: Untuk mengurangkan masa tunda sambungan TCP untuk Windows, buka regedit

Langkah 9: Pergi ke HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services Tcpip Parameters

Langkah 10: Buat REG_DWORD baru bernama TcpTimedWaitDelay

Langkah 11: Edit nilai kekunci kepada nilai antara 30-300 (saat) dalam nilai perpuluhan

Langkah 12: But semula pelayan anda

Langkah 13: Membuat perubahan ini akan meningkatkan prestasi Spiceworks serta menetapkan "Ralat Internal 500"