Tukar Kedai Kunci standard gnupg - Bagaimana Untuk

Tukar Kedai Kunci standard gnupg

Jika anda ingin menukar bekas standard di mana pubring, menjejaskan dan amanah disimpan perkara berikut.

1. Edit gpg.conf (% appdata% gnupg)
Tambah baris berikut:

"no-default-keyring
primary-keyring 'yourpath' pubring.gpg
rahsia-keyring 'yourpath' secring.gpg
trustdb-name 'yourpath' trustdb.gpg "

3. Salin fail (pubring, secring, trustdb) ke 'yourpath'

4. Periksa sama ada perubahan berfungsi
-Buka cmd
-type "gpg - senarai-kunci"
Anda boleh jalan di atas senarai kunci anda.

Selesai