Import Data Excel ke Kenalan Outlook - Bagaimana Untuk

Import Data Excel ke Kenalan Outlook

Import Kenalan dari Excel ke Outlook

1
Buka lembaran kerja Excel kosong. Masukkan "Nama Pertama" ke dalam sel A1. Masukkan "Nama Akhir" ke dalam sel B1. Masukkan "Alamat E-mel" ke dalam sel C1.
2
Masukkan nama pertama orang pertama yang anda mahu tambahkan ke senarai edaran ke dalam sel A2. Masukkan nama terakhir dan alamat e-mel orang itu ke dalam B2 dan C2. Masukkan nama dan alamat e-mel semua kenalan yang anda mahu tambah ke senarai edaran ke dalam sel-sel di lajur yang sesuai.
3
Klik tab "Fail" dalam Excel 2010. Klik "Simpan As." Masukkan nama untuk fail tersebut, seperti "Senarai Edaran," ke dalam medan Nama Fail. Tukar "Simpan sebagai Jenis" kepada "CSV (Comma Delimited)." Klik "Simpan."

Import Senarai

1
Buka Microsoft Outlook dan pilih "Kenalan" dalam anak panah navigasi di sebelah kiri. Klik kanan senarai kenalan anda dan pilih "Folder Baharu." Masukkan nama yang berkaitan dengan senarai edaran anda dan klik "OK." Klik dua kali folder baru untuk membukanya.
2
Klik tab "Fail", pilih "Buka" dan pilih "Import."
3
Pilih "Import dari Program Lain atau Fail" dan pilih "Seterusnya." Pilih "Nilai Terpisah Koma (Windows)" dan klik "Seterusnya." Klik butang "Semak". Cari dan pilih fail Excel yang anda buat dan klik "Terbuka."
4
Pilih sama ada anda mahu pendua dibenarkan dan klik "Seterusnya." Pilih folder yang anda buat dalam senarai kenalan anda dan klik "Seterusnya." Klik "Selesai" untuk mengimport senarai edaran anda.

Buat Senarai Edaran

1
Pilih folder yang mengandungi senarai yang anda import.
2
Klik pada "Baru" dan pilih "Senarai Edaran" atau "Kumpulan Kenalan."
3
Taipkan nama untuk senarai edaran ke dalam medan Nama.
4
Klik "Pilih Ahli" atau "Tambah Ahli." Pilih folder baru dalam Show Names From list.
5
Klik pada kenalan di bahagian atas senarai. Tekan dan tahan kekunci "Shift" dan pilih kenalan di bahagian bawah senarai untuk memilih semua kenalan. Klik "Ahli," klik "OK" dan klik "Simpan dan Tutup" untuk menyimpan senarai edaran baru anda.